Splošni pogoji nagradne igre

1. SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji nagradnih iger (v nadaljevanju: pogoji) so objavljeni na spletni strani www.pamvilicar.si (v nadaljevanju: spletna stran).

S sodelovanjem v aktualni nagradni igri se smatra, da sodelujoči z navedenimi pogoji soglaša. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani.

Organizator in izvajalec nagradnih iger je podjetje PAM VILIČAR d.o.o., Goriška cesta 5f, 5271 Vipava (v nadaljevanju: PAM VILIČAR d.o.o., organizator).

2. SODELOVANJE V NAGRADNIH  IGRAH

Nagradne igre potekajo na območju Republike Slovenije. Sodelujejo lahko polnoletni državljani Republike Slovenije, ki se strinjajo in izpolnjujejo omenjene pogoje sodelovanja. Sodelovanje ni dovoljeno osebam, zaposlenim v podjetju in njihovim ožjim sorodnikom ter osebam, ki so povezane z izvedbo nagradnih iger.

3. NAGRADNA ŽREBANJA

Nagradna žrebanja potekajo na datum, ki je določen v posamezni nagradni igri. Žrebanja niso javna, potekajo pa v prisotnosti 3-članske komisije. Žreb se izvede tako, da ena oseba iz komisije izvleče listek iz škatle vseh sodelujočih v aktualni nagradni igri. Rezultati žrebanja so dokončni, objavljeni so na spletni in facebook strani podjetja PAM VILIČAR d.o.o. Nagrajenci so o nagradi obveščeni v roku 8 dni od izvedbe žrebanja po elektronski pošti ali preko telefona.

4. NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad oziroma nagrada je določena v aktualni nagradni igri. Nagrada ni prenosljiva in ni izplačljiva v gotovini.

5. PREVZEM NAGRADE

Nagrajenec potrdi prevzem nagrade tako, da v roku 7 dni po prejemu obvestila o prejeti nagradi organizatorju na elektronski naslov petra@pamvilicar.si posreduje svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov ter davčno številko). V primeru, da nagrajenec v zahtevanem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, organizator smatra, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

Nagrado lahko nagrajenec prevzame osebno v podjetju na naslovu PAM VILIČAR d.o.o., Cesta 4. Maja 18, 1370 Cerknica ali pa jo pošljemo po pošti po veljavnem ceniku. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe, ki nastanejo med pošiljanjem paketa. V primeru poškodovanega in/ali izgubljenega paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnega koli nadomestila.

V kolikor se ugotovi, da sodelujoči ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje, izgubi pravico do nagrade, organizator pa nima nobenih obveznosti do sodelujočega.

6. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Nagrada je obdavčena po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator.

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec osebnih podatkov je podjetje PAM VILIČAR d.o.o. Osebne podatke sodelujočih obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za izvedbo aktualne nagradne igre do njenega zaključka v skladu s Pogoji nagradnih iger PAM VILIČAR d.o.o ter za namen pošiljanja ponudb do vašega preklica. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče le, če osebne podatke razkrijete organizatorju.

Pravico do ugovora v zvezi z obdelavo za namen izvedbe nagradne igre lahko sodelujoči uveljavljajo do zaključka nagradne igre, pri čemer ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri.

Organizator vse osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev nagradne igre, varuje v skladu s predpisi GDPR.

Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen pošiljanja ponudb, in sicer s klikom na povezavo za odjavo ob prejetju vsakega e-mail sporočila.

8. ODGOVORNOST

Organizator ne prevzema odgovornosti za nedelovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. V primeru nepredvidenih okoliščin, na katere organizator ne more vplivati, lahko organizator odpove aktualno nagradno igro. O tem udeležence obvesti preko facebook ali spletne strani. V primeru odpovedi zaradi nepredvidenih okoliščin – višje sile, udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator ne odgovarja za spore glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami o lastništvu izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi sodelujočega oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

9. REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče.

Cerknica, 3.1.2019
PAM VILIČAR d.o.o.

Viličarji na zalogi

O podjetju

PAM Viličar d.o.o.

Goriška cesta 5f

5271 Vipava


Telefon: 08 205 14 90

Več kontaktov

Lokacija podjetja:

Cesta 4. maja 18

1380 Cerknica


Email: prodaja@pamvilicar.si, servis@pamvilicar.si

Banka:

Abanka d.d.

Slovenska cesta 58,

SI - 1517 Ljubljana

IBAN: SI56 0510 0801 2275 536

SWIFT/BIC: ABANSI2X

ID št. za DDV: SI20177321

Matična št: 2213494000

Prijava na e-novice

Postanite prejemnik naših e-novic in za posebne ponudbe, promocije ter novosti boste izvedeli prvi!

PAM Viličar d.o.o. © 2020, vse pravice pridržane, Splošni pogoji, O piškotkih,
izdelava spletne strani: Ekosplet

MIDAC BATERIJE